Bedrifter/kurs på høgfjellet. Ta toget for miljøets skyld

Her er gode forhold for sosiale aktiviteter og mye hygge. Vi har spisesal,trivelig gammel salong og en romslig peisestove med muligheter for dans.

Vi har hatt miljøkonferanse og arbeidsplasser som har hatt sosiale aktiviteteter. Her er også mulighet for kurs. Fjellstova har satelitt internett til administrativ bruk som også kan brukes ved kursaktiviteter. Her er ikke mobildekning, og vi ser fordeler ved det. De ansatte blir opptatt med hverandre og evt. undervisning i stedet for mobilen.

Om høsten er det fine forhold for vandreturer i fjellet,botanisering og geologiske undersøkelser. se ut.no/ upsete. Det er T-merket sti fra Upsete til Kaldavasshytta og Grindaflethytta. 

Her er alltid rikelig med snø om vinteren.  Det kan være fordel å bruke skifeller på tur, da det bare er oppgåtte løyper. Løype er kvistet fra Upsete til DNT hytta Kaldavass. Her er idelle forhold for randonee ski. 

For mer informasjon se fanen for sommer/høst sesongen eller Vintersesongen