kontakt informasjon

Ingrid Marie Sandnes

 Daglig leder

Upsete Fjellstove

 Tlf: +47 57633713 /  +47 48307521

E-post: upsetefjellstove@gmail.com  

 

 

Facebookside: http://www.facebook.com/pages/UpseteFjellstove/165104220210865                                     

 Nettside: www.upsetefjellstove.no